Risikofaktorer for hjertesygdom

Af Stig Ladefoged

Multiple risikofaktorer for hjertesygdom og død

I dette blogindlæg skal vi et smut tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1986, hvor forskeren Jeremiah Stamler og hans kollegaer udkom med et, for datiden, enormt stort befolkningsstudie. Jeremiah Stamler er kendt som "faderen af forebyggende kardiologi" og studiet, jeg vil præsentere dig for her, underbygger virkelig dette prædikat. Studiet er kendt under navnet “Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT)” og det skulle undersøge betydningen af forskellige risikofaktorer for at dø for tidligt af hjertesygdom. Allerede dengang havde man et indtryk af, at mængden af kolesterol i blodet, rygning og blodtrykket kunne påvirke ens risiko for hjertesygdom og åreforkalkning. I dag ved vi, at LDL-kolesterol, rygning og forhøjet blodtryk er afgørende risikofaktorer for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme (1). MRFIT var et decideret gennembrud i forståelsen af risikofaktorerne og deres betydning. Forskernes resultater banede vejen for den store viden vi i dag har om livsstil, risikofaktorer og hjerte-kar-sygdomme. 

Selve undersøgelsen

Forskerne undersøgte mere end 350.000 mænd med øget risiko for at udvikle hjertesygdom. Ingen af dem havde endnu været indlagt på grund af hjerteproblemer, inden de blev screenet til studiets opstart. Mændene var mellem 35 og 57 år og de blev fulgt i 6 år. Forskerne undersøgte mændenes blodtryk, totale kolesterol i blodet og deres rygevaner. Efter 6 år kunne de se, at der var en stor forskel på risikoen for at dø for tidligt af en hjertesygdom baseret på, hvor mændenes risikofaktorer lå (2).

Risikoen fulgte kolesterolet

I analysen af dataene var det tydeligt for forskerne, at den totale mængde af kolesterol i blodet spillede en afgørende rolle for risikoen. De opdelte mændene i 10 grupper alt efter, hvor deres kolesterol lå. Mændene med det laveste totale kolesterol lå under 4,3 mmol/l, mens mændene med det højeste totale kolesterol lå på mere end 6,8 mmol/l. Forskerne så en gradvis øget risiko fra de lavest målte kolesteroltal op mod de højeste. Sammenlignet med de laveste målinger, havde mændene med de højeste kolesteroltal fire gange højere risiko for at dø af en hjertesygdom (3). 

Rygning og forhøjet blodtryk øger risikoen yderligere

For at se på, hvordan rygning og forhøjet blodtryk spillede ind i risikoen, gennemgik de endnu en analyse af dataene. Her undersøgte de “worst-case” og “best-case” scenarierne. Hvordan så risikoprofilen ud, hvis forskerne kiggede på mænd, der ikke ryger, har et diastolisk blodtryk under 90 mmHg og holder deres totale kolesterol under 4,68 mmol/l? Rimelig god risikoprofil sammenlignet med mænd, der røg, havde et diastolisk blodtryk over 90 mmHg og et totalt kolesterol over 6,3 mmol/l. De havde 13 gange lavere risiko for at dø af en hjertesygdom efter kun 6 år! Dermed fandt forskerne, at kombinationen af de tre risikofaktorer havde imponerende fordele. Men det var dog ikke det vildeste fund forskerne diskede op med.

Forskernes vigtigste fund

Forskerne foretog en ekstra analyse for at se, hvor få mænd, der blev ramt af hjertesygdom, blandt dem med de mest optimale risikofaktorer. Forskerne undersøgte fem kriterier, som kun 2,2 procent af de 350.000 mænd kunne opfylde:

  1. Total kolesterol under 4,68 mmol/l
  2. Systolisk blodtryk under 120 mmHg
  3. Diastolisk blodtryk under 76 mmHg
  4. Ingen rygning
  5. Ingen diabetes 

Kun seks mænd ud af 8000 døde af hjertesygdom efter 6 år i denne kategori. Hvis alle 350.000 mænd opnåede disse kriterier, ville kun 258 mænd dø for tidligt af hjertesygdom efter 6 år i stedet for mere end 2200 mænd. Det er imponerende mange mænd, der ville have kunnet leve endnu længere. 

På baggrund af deres data konkluderede forskerne, at omkring 50 procent af dødsfaldene i studiet kunne tilskrives forhøjet total kolesterol alene. Kolesterol så ud til at være en risikofaktor, der ikke ramte et plateau. Risikoen steg i takt med højere kolesterol i blodet. Ligeledes vurderede de, at 90 procent af alle dødsfald på grund af hjertesygdom kunne tilskrives modificerbare risikofaktorer (4). MRFIT-studiet var virkelig banebrydende og viste, at hjertesygdom kan forebygges ved at fokuserer på risikofaktorer som kolesterol, rygning og forhøjet blodtryk. Sidenhen er vi kun blevet klogere med viden om LDL-kolesterol og ApoB-lipoproteiner, hvilket du kan læse mere om på min blog eller hører mere om i min podcast.