Gåture er ikke motion?

Af Stig Ladefoged

“Gåture er ikke motion!”

Sådan var ordlyden forleden, da jeg så et videoklip på Instagram. I videoen udtalte en læge, at gåture er sundt, men de kan ikke betragtes som motion. Her må jeg sige, at jeg er dybt uenig! Du skal ikke kigge længe i forskningslitteraturen for at få bekræftet, at gåture og gang kan betragtes som motion. Og det har store fordele allerede ved små tusinde skridt om dagen.

Nyere forskning viser tydeligt, at du ikke behøver at gå slukøret i seng, hvis du ikke formår at gå 10.000 skridt om dagen. Denne anbefaling har ingen hold i forskningen, men oprinder fra et japansk firma, der solgte skridttællere (1). Vi må lægge os fladt ned over den meget succesfulde markedsføring. De fleste kender til frasen om de daglige 10.000 skridt, men for mange kan det være urealistisk at nå hver dag. Og så tænker mange: "nåh, jeg har gået alt for lidt i dag.” Sandheden er bare, at fordelene tikker ind på sundhedskontoen længe før. 

Daglige skridt og fordele

Før 2022 var der ingen større analyser, der havde forsøgt at undersøge, om der var en lineær sammenhæng mellem antal skridt om dagen og sundhedsfordele. Sagt med andre ord, forventes der en forbedret sundhed for hvert skridt, vi tager eller rammer effekten et plateau? Ligeledes vidste vi ikke, om hurtigere gang var bedre end gang med langsommere hastighed. 

Derfor stak en gruppe forskere hovederne sammen og samlede 15 forskellige studier i en stor analyse. Samlet set kiggede de på mere end 47.000 personer, der blev fulgt i 7 år for at se, om der sås en større risiko for tidlig død ved færre daglige skridt (2). 

Forskerne fandt en gradvis lavere risiko for tidlig død af enhver årsag i takt med flere skridt om dagen. For personer under 60 år var den laveste risiko opnået med 8-10.000 skridt om dagen, mens personer over 60 år havde de største fordele ved 6-8.000 skridt om dagen. Derefter så kurven ud til at ramme et plateau, hvor flere skridt ikke medførte en lavere risiko for tidlig død. 

Vigtigst af alt, ser 3-5.000 skridt ud til at være skæringspunktet for en øget risiko for at dø for tidligt. Med andre ord ses der en reduceret risiko allerede fra 3000 skridt op imod de 8-10.000 skridt. Interessant fandt forskerne ikke, at hurtigere gang havde yderligere fordele. Andet end at bringe dig hurtigere fra A til B. Din daglige bevægelse i form af gang er langt mere afgørende end at ile afsted. Personligt er jeg mest til hurtig gang, da det giver mig fornemmelsen af flow og drive. 

Gang versus motion 

Risikoen for at dø for tidligt var reduceret med 50-60 procent fra de førnævnte antal skridt, når forskerne sammenlignede med dem, der gik mindst. Denne reduktion svarer pudsigt nok til den effekt, der ses fra moderat til intensiv motion (3). 

Jeg synes studiet er utrolig vigtigt. Mange kan, grundet svækkelse eller svær overvægt, have vanskeligt ved at komme i gang med motion eller træning af større intensitet. Ligeledes kræver gang ikke udstyr eller et medlemskab i fitness. Og hvis du kan kombinere det med tid sammen med andre, kan det også have fordele for dit sociale liv. Noget af det bedste jeg ved, er at gå en tur i skoven med min familie. Her plukker vi ofte blomster eller finder kryb i skovbunden. Gang kan være sundt for både krop og sjæl!

Hvad sker der, hvis du ikke går?

Hvis ikke vi går mere end 2000 skridt om dagen, kan der allerede ses betydelige ændringer i løbet af 14 dage. Det observerede et hold forskere, der testede, hvad der skete, hvis personer gik fra at gå 12-13.000 til 2-3000 skridt om dagen. Det svarede til 81 procent færre skridt i 14 dage, som sammenlagt betød 223 minutters mindre fysisk aktivitet om dagen (4). 

Hvad skete der med deltagerne? Deres daglige forbrænding reduceredes med 600 kalorier. Den lavere forbrænding og øget inaktivitet forklarede formentlig, hvorfor de mistede muskelmasse i benene og øgede deres fedtmasse, især i maveregionen og fedt i leveren. I takt hermed så de også mindre stigninger i blodtrykket, LDL-kolesterolet og insulinresistens. 

Selvom forværringerne var minimale og forsvandt igen, da deltagerne returnerede til deres vanlige fysiske aktivitet, bekymrer resultaterne forskerne. På længere sigt, ved vi, at fysisk inaktivitet kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, fedtleversygdom, type 2-diabetes og metabolisk syndrom (5). For mig understreger resultaterne her, at gang uden tvivl må betragtes som motionen, da mindre gang kan have fatale konsekvenser for vores kroppe og helbred. Men de 10.000 skridt behøver det måske ikke være før, at gevinsterne vælter ind på kontoen.