De vigtige otte

Af Stig Ladefoged

Kroniske sygdomme påvirker levealderen 

Vil du gerne leve et langt og godt liv? Det spørgsmål vil de færreste nok svare nej til. Desværre ved vi, at mange danskere ikke opnår livets fulde længde grundet kroniske sygdomme. Hver femte dansker har en kronisk sygdom og det påvirker både den potentielle levealder samt livskvaliteten (1). Forskning indikerer, at kroniske sygdomme kan mindske den potentielle levealder med 7,5 til 20 år (2, 3, 4)! 

Livsstilen gennem livet kan formentlig spille en stor rolle for mange kroniske. Estimater vurderer, at uhensigtsmæssig livsstil bidrager til mange tilfælde af specifikke kroniske sygdomme. Fx 90 procent af type 2-diabetes, 80 procent af koronar hjertesygdom, 70 procent af dødelighed af hjerte-kar-sygdomme og 50 procent af kræfttilfælde verden over (5, 6, 7, 8). 

Mere fokus på sundere livsstil 

De seneste par år er der kommet mere fokus på sundere livsstil i bredere forstand. Traditionelt ved de fleste, at det er gavnligt med bevægelse, at spise sundt og undgå rygning. Forskere er også begyndt at have stresshåndtering, søvnkvalitet, social isolation eller ensomhed og risikable stoffer som morfin under lup (9, 10, 11, 12, 13). Indtil nu har vi ikke haft et studie, der undersøger alle komponenter og deres indflydelse på levealderen. Lever man længere, hvis man efterlever flere sunde livsstilsfaktorer udover kost, rygning og motion? Og hvor mange år kan der være tale om sammenlignet med dem, der kun efterlever ingen eller meget få sunde livsstilsfaktorer?

Nyt studie finder opløftende svar 

Et nyt studie fra har forsøgt at estimere gevinsterne ved en summeret effekt af otte livsstilsvalg. Undersøgelsen tog udgangspunkt i mere end 270.000 amerikanske veteraner (14). Forskerne sammenlignede veteranernes livsstile og deres risiko for tidlig død samt forventede levealder. De otte vigtige livsstilsvalg var efterlevelse af følgende: 

  • Planterig kost med fokus på frugter, grøntsager, fuldkorn, bælgfrugter, nødder og frø
  • Regelmæssig fysisk aktivitet (skridt, løb, styrketræning etc.) minimum 7,5 timer om ugen
  • Håndtering af negative stresspåvirkninger
  • Ingen rygning
  • 7-9 timers søvn
  • Intet overforbrug af alkohol
  • Intet misbrug af opioider (fx morfin)
  • Positive sociale relationer i livet

Hovedparten af veteranerne efterlevede tre til seks af de sunde livsstilsvalg. Kun 1,5 procent kunne vinge alle otte af (15). Forskerne fandt en betydelig lavere risiko for tidlig død i takt med indlemmelse af flere livsstilsvalg. Efterlevelse af alle otte sammenlignet med ingen af ovennævnte resulterede i 87 procent lavere risiko for tidlig død (16). Hvad betød dette egentlig, hvis det blev omregnet til flere leveår?

Sundere levevis, længere liv

I dette studie estimerede forskerne, at den største efterlevelse, sammenlignet med den mindste, resulterede i et meget længere liv. Fra 40 års alderen kunne de kvindelige og mandlige veteraner med ingen sunde livsstilsvalg forvente en gennemsnitlig levealder på henholdsvis 67 og 63 år. I stærk kontrast hertil kunne veteranerne med en sundere levevis forvente en levealder på omkring 87 år. Det svarer til 20-24 års længere levetid i gennemsnit (17)! 

Alle otte livsstilsvalg så ud til at bidrage, men de mest betydningsfulde var sund kost, fysisk aktivitet og ingen rygning. For mig at se, er det også de tre absolut vigtigste komponenter at have fokus på. Kan du vinge alle otte af, er du formentlig endnu bedre sat i sandsynlighedsspillet om et længere liv. 

Personligt betyder mine sociale relationer alt her i livet. Venner og familie, der giver positiv energi og meningsfuldhed, er en essentiel grundkerne i et lykkeligt og godt liv for mig. Tænk over, hvilke af disse livsstilsfaktorer, der er opnåelige for dig at indlemme og gå efter det. Efter bedste evne. Det kan formentlig betale sig som investering i et længere liv.